Kontakt

Blok 37, Novi Beograd
Beograd

Ulična Fotografija

Nikola Miljević: „Potrebno je biti svestan zanimljive scene i uhvatiti je aparatom”

Ulična i dokumentarna fotografija su mi dve omiljene vrste fotogorafije, dokumentarna iz razloga što čuva duh jednog vremena i određenog podneblja, a ulična, jer zahteva svesnost sveta oko sebe i bezbroj detalja i situacija koje se odvijaju pred nama ali najveći broj ljudi ih nikada ne uoči.