TKV Ulicna galerija Ministarstvo ulicne kulture

Žarana Papić

Princip je da se stalno prekoračuju granice!

Poznato je da TKV stalno crta likove žena i da je to jedan od njenih načina da predstavlja feminizam u Srbiji. Ovaj grafit je možda i jedan od najdirektnijih i posvećenijih što se tiče te teme. Naime, Žarana Papić je jedna od osnivačica feminističkog pokreta u Jugoslaviji i suosnivačica beogradskog Centra za ženske studije.

Bila je aktivni učesnik mnogih dešavanja u SKC-u u Beogradu. Doktorirala je i predavala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Koliki je trag ostavila govori i činjenica da u Sarajevu postoje ženske studije koje nose naziv Žarana Papić, kao i stipendije Žarana Papić u Srbiji.

Za vreme svog života bavila se raznim temama koje tada, a ni sada nisu opšte prihvaćene. Pošto lično nisam detaljno upoznat sa njenim radom, a na nekim mestima nam se mišljena ne poklapaju, smatram da je najbolji uvod u njenu biografiju i mesto odakle možete početi upoznavanje sa njenim radom je na Viki strani.

Princip je da se stalno prekoracuju granice

Slika po kojoj je rađen grafit

Rad se nalazi na početku Čavketovog pasaža u Uličnoj galeriji. Pošto je trajno nacrtan na zidu, može se smatrati delom stalne postavke.

Beograd

Čavketov pasaž

2018

Grafit

TKV

Komentari

Povezana dela