FDU Minor Ministarstvo ulicne kulture
FDU Minor Ministarstvo ulicne kulture

FDU

Stil grafita koje je Timor radio me je najviše podsećao na iscepane stranice novina. Koje su kasnije naslagane jedne na druge i ispisuju njegovo ime.

Ovo je atipičan primer, gde su sve granične linije prave i paralelne. Moguće da su razlog za to bile ciglice u zidu fakulteta. Mene ovakve podsećaju više na neki kompjuterski ili televizijski bag.

U četvrtom redu odozgo na slovu O, može se videti tradicionalna srpska šara. Zanimljivo je da se u kasnijim njegovim tetovažama koje crta vidi dosta istorijskih ukrasa i likova sa ovih prostora.

Efekat sa listovima koji sam spominjao:

Beograd

Blok 39, Fakultet dramskih umetnosti

2013

Grafit

Timor

Povezana dela