Master Ministarstvo ulicne kulture
Master Ministarstvo ulicne kulture

Svetac

Sad kad gledam ovu sliku, nisam zadovaljan, jer se uopšte ne vidi koliko je ovo veliko. Mural otprilike ima 10 metara u širinu i oko 2 u visinu. Prosto privlači pažnju među gomilom radova na ovom mestu.

Napuštena zgrada u mom kraju je oduvek bila nešto izazovno za nas klince iz okolnih blokova. Tu se grupice dolazile u male avanture i istraživanja. Zanimljivo je bilo da je SBA grupa tu dolazila da vežba crtanje grafita i murala. Tako da je svaki put bilo nešto novo. Pored njih je bilo još dosta umetnika, jedan od njih je i Master.

Svetac sa rogovima na stopalima i srednjim prstima kojima maše dok spokojno počiva. Kontrast vere i znakova na njemu, kopkaju i zadirkuju.

Još jedan njegov rad koji ima veze sa religijom, ikona Sarmamana.

Beograd

Novi Beorgad

XXXX

Mural

Master

Povezana dela